Projekt Labor

A 2017. őszi témák:

Cél:

Csoportmunka keretében egy teljes fejlesztési folyamat végrehajtása: a tervezéstől a megvalósításon át a tesztelésig el kell jutni a félév során. Mindenképpen működő, kész rendszert kell a felév végén bemutatni.

Követelmények:

 1. Feladatok "beszerzése": konzulens keresése, csoportok megalakítása. A csoportok tipikusan 3 főből állnak, ettől indokolt esetben a konzulens eltérhet (min 2 fő, max 4 fő). Lásd a fenti témákat.
 2. Feladatkiírások leadása. A feladatkiírást a hallgatókkal egyeztetve a konzulens készíti el. Az egy oldalas feladatkiírásokat dr. Simon Gyulához kell kinyomtatva, a konzulens által aláírva eljuttatni (I épület I918. szoba, illetve az I922 tanszéki adminisztráció). Határidő: június 30, 12:00. A feladatkiírásnak tartalmaznia kell 
      - a feladat címét, 
      - a feladat rövid leírását, 
      - a megvalósítandó részfeladatok listáját, 
      - a csoport névsorát (név, NEPTUN-kód), 
      - a konzulens nevét és aláírását.
 3. Jelentkezés a moodle rendszerbe (http://oktatas.mik.uni-pannon.hu/ ).
  Határidő: szeptember 15, 12:00.
   
 4. Az első munkaszakasz dokumentációjának leadása a konzulensnek, illetve az elektronikus változat feltöltése a moodle szerverre. A dokumentáció tartalmazza a projekt munkatervét, a feladatok részletes specifikációját, a munka felosztását a csoporton belül, valamint az ebben a szakaszban elvégzett munka leírását. Tipikus terjedelem: 15-20 oldal.
  Határidő BSc: október 9, 12:00
  Határidő MSc: október 9, 12:00
 5. Az első munkaszakaszt lezáró előadás. Az előadás során ismertetni kell az feladatot, a tervezett megoldási módot, a munkatervet, valamint az eddig elvégzett munkát. A megjelenés kötelező, minden hallgatónak értékelni kell az elhangzott előadásokat.
  Időpontja BSc: október 13,  8:30-13:45. Helyszín: ?.
  Időpontja MSc nappali: október 13,  14:00-17:45. Helyszín: ?.
  Időpontja MSc levelező: október 14,  ?. Helyszín: ?.
 6. A második munkaszakasz dokumentációjának leadása a konzulensnek és feltöltése a moodle rendszerbe. A dokumentáció tartalmazza a projekt során elvégzett munka leírását, az elkészült alkalmazás részletes dokumentációját.  Tipikus terjedelem: 40-60 oldal.
  Határidő: december 7, 12:00.
   
 7. A második munkaszakaszt lezáró előadás.  Az előadás során ismertetni kell az elvégzett munkát és az elért eredményeket.
  A megjelenés kötelező. Az előző beszámolóhoz hasonlóan minden hallgató értékelni fogja az elhangzott előadásokat.
  Időpontja BSc: december 15, 8:00-13:30. Helyszín: ?.
  Időpontja MSc nappali: december 15, 14:00-17:45. Helyszín: ?.
  Időpontja MSc levelező: december 16, ?. Helyszín: ?.

A beszámolók és dokumentációk nyelve a BSc-s hallgatóknak magyar, az MSc-s hallgatóknak angol.

A tárgy félévi időbeosztását (konzultációk) a hallgatók a konzulenssel egyeztetik.

Érdeklődni lehet: Simon Gyula, simon@dcs.uni-pannon.hu